Antagningspoäng för Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Flemingsberg, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-SD203

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Flemingsberg, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2018 sökte 31 personer till Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Flemingsberg, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare vid Kungliga Tekniska högskolan varav 10 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm