Antagningspoäng för Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-SD202

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under HT2018 sökte 61 personer till Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av vid Kungliga Tekniska högskolan varav 15 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 7 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 6 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm