Antagningspoäng för Högskoleingenjörsutbildning i industriell teknik och produktionsunderhåll vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32454

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Högskoleingenjörsutbildning i industriell teknik och produktionsunderhåll vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

216

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

29

Under HT2017 sökte 216 personer till Högskoleingenjörsutbildning i industriell teknik och produktionsunderhåll vid Kungliga Tekniska högskolan varav 16 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 33 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 23 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm