Antagningspoäng för Kandidatprogram, fastighet och finans, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-SD302

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram, fastighet och finans, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2018 sökte 26 personer till Kandidatprogram, fastighet och finans, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program vid Kungliga Tekniska högskolan varav 8 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm