Antagningspoäng för Kompletterande utbildning för arkitekter med avslutad utländsk utbildning vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-45997

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kompletterande utbildning för arkitekter med avslutad utländsk utbildning vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

21

Under HT2018 sökte 47 personer till Kompletterande utbildning för arkitekter med avslutad utländsk utbildning vid Kungliga Tekniska högskolan varav 39 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 6 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 4 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Kompletterande utbildning för arkitekter med avslutad utländsk utbildning vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under VT2018 sökte 63 personer till Kompletterande utbildning för arkitekter med avslutad utländsk utbildning vid Kungliga Tekniska högskolan varav 56 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 4 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm