Antagningspoäng för Kompletterande utbildning för ingenjörer med avslutad utländsk utbildning vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-45998

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kompletterande utbildning för ingenjörer med avslutad utländsk utbildning vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

7

Under HT2018 sökte 75 personer till Kompletterande utbildning för ingenjörer med avslutad utländsk utbildning vid Kungliga Tekniska högskolan varav 56 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 4 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Kompletterande utbildning för ingenjörer med avslutad utländsk utbildning vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

100

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

15

Under VT2018 sökte 100 personer till Kompletterande utbildning för ingenjörer med avslutad utländsk utbildning vid Kungliga Tekniska högskolan varav 75 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 9 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 9 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm