Antagningspoäng för Magisterprogram, Ergonomi och Människa-Teknik-Organisation vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32816

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Magisterprogram, Ergonomi och Människa-Teknik-Organisation på Kungliga Tekniska högskolan i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

24

Under HT2016 sökte 0 personer till Magisterprogram, Ergonomi och Människa-Teknik-Organisation vid Kungliga Tekniska högskolan varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 8 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm