Antagningspoäng för Magisterprogram, tillämpad logistik vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32808

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2015 hade utbildningen Magisterprogram, tillämpad logistik på Kungliga Tekniska högskolan i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 0 personer till Magisterprogram, tillämpad logistik vid Kungliga Tekniska högskolan varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 21 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm