Antagningspoäng för Tekniskt basår, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32405

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 17.81 1.30 4.00
Urval 2 18.80 17.81 1.30 4.00
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt basår, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2917

Antagna urval 1

320

Antagna urval 2

250

Under HT2017 sökte 2917 personer till Tekniskt basår, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan varav 857 i första hand. Totalt antogs 320 personer i det första urvalet varav 166 var män och 152 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 250 personer varav 140 var män och 109 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.19 18.40 1.30 4.00
Urval 2 19.19 18.40 1.30 4.00
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt basår, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.19 i urvalsgrupp BI, 18.40 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

3241

Antagna urval 1

320

Antagna urval 2

235

Under HT2016 sökte 3241 personer till Tekniskt basår, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan varav 981 i första hand. Totalt antogs 320 personer i det första urvalet varav 184 var män och 133 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 235 personer varav 143 var män och 90 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 18.20 1.30 4.00
Urval 2 19.10 18.20 1.30 4.00
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt basår, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

3412

Antagna urval 1

350

Antagna urval 2

260

Under HT2015 sökte 3412 personer till Tekniskt basår, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan varav 1022 i första hand. Totalt antogs 350 personer i det första urvalet varav 187 var män och 157 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 260 personer varav 147 var män och 109 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 17.60 1.30 4.00
Urval 2 18.70 17.60 1.30 4.00
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt basår, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

3238

Antagna urval 1

350

Antagna urval 2

277

Under HT2014 sökte 3238 personer till Tekniskt basår, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan varav 914 i första hand. Totalt antogs 350 personer i det första urvalet varav 198 var män och 145 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 277 personer varav 160 var män och 114 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm