Antagningspoäng för Tekniskt basår, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32004

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.23 17.13 1.25 4.00
Urval 2 17.20 16.96 1.15 4.00
Vårterminen år 2016 hade Tekniskt basår, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.23 i urvalsgrupp BI, 17.13 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1006

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

90

Under VT2016 sökte 1006 personer till Tekniskt basår, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan varav 457 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 54 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 47 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 16.40 1.10 3.50
Urval 2 17.04 16.34 1.10 3.50
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt basår, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2061

Antagna urval 1

240

Antagna urval 2

185

Under HT2015 sökte 2061 personer till Tekniskt basår, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan varav 154 i första hand. Totalt antogs 240 personer i det första urvalet varav 151 var män och 88 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 185 personer varav 122 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 16.48 1.20 3.00
Urval 2 16.87 16.00 1.10 3.00
Vårterminen år 2015 hade Tekniskt basår, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 16.48 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

966

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under VT2015 sökte 966 personer till Tekniskt basår, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan varav 429 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 66 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 60 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 15.52 1.05 3.00
Urval 2 16.50 15.47 1.05 3.00
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt basår, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 15.52 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1890

Antagna urval 1

240

Antagna urval 2

190

Under HT2014 sökte 1890 personer till Tekniskt basår, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan varav 125 i första hand. Totalt antogs 240 personer i det första urvalet varav 166 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 190 personer varav 137 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.28 1.15 4.00
Urval 2 16.20 15.93 1.00 4.00
Vårterminen år 2014 hade Tekniskt basår, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.28 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

865

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under VT2014 sökte 865 personer till Tekniskt basår, Haninge vid Kungliga Tekniska högskolan varav 428 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 59 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 58 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm