Antagningspoäng för Tekniskt basår, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32401

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.21 16.79 1.10 3.00
Urval 2 17.21 16.79 1.10 3.00
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt basår, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.21 i urvalsgrupp BI, 16.79 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1704

Antagna urval 1

230

Antagna urval 2

175

Under HT2017 sökte 1704 personer till Tekniskt basår, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan varav 125 i första hand. Totalt antogs 230 personer i det första urvalet varav 145 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 113 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 16.79 1.10 4.00
Urval 2 17.00 16.79 1.10 3.00
Vårterminen år 2017 hade Tekniskt basår, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 16.79 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

828

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

90

Under VT2017 sökte 828 personer till Tekniskt basår, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan varav 361 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 58 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 47 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 16.98 1.10 4.00
Urval 2 17.21 16.98 1.10 4.00
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt basår, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 16.98 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1834

Antagna urval 1

230

Antagna urval 2

175

Under HT2016 sökte 1834 personer till Tekniskt basår, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan varav 124 i första hand. Totalt antogs 230 personer i det första urvalet varav 133 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 108 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm