Antagningspoäng för Tekniskt basår, termin 2, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32404

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.67 1.20 0.00
Urval 2 18.10 17.67 1.20
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt basår, termin 2, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.67 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

455

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

41

Under HT2017 sökte 455 personer till Tekniskt basår, termin 2, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan varav 93 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 33 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 26 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.15 17.55 1.35 0.00
Urval 2 18.15 17.55 1.35
Vårterminen år 2017 hade Tekniskt basår, termin 2, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 18.15 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

429

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under VT2017 sökte 429 personer till Tekniskt basår, termin 2, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan varav 33 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 18 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 13 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.56 1.10 0.00
Urval 2 17.50 16.56 1.10
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt basår, termin 2, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.56 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

482

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

49

Under HT2016 sökte 482 personer till Tekniskt basår, termin 2, KTH Flemingsberg vid Kungliga Tekniska högskolan varav 109 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 41 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 32 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm