Antagningspoäng för Tekniskt basår, termin 2, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan

Programkod: KTH-32007

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.19 1.30
Urval 2 17.40 17.19 1.30
Under terminen VT2017 hade utbildningen Tekniskt basår, termin 2, Södertälje på Kungliga Tekniska högskolan 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.19 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

353

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

23

Under VT2017 sökte 353 personer till Tekniskt basår, termin 2, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan varav 35 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 18 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 17 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 16.39 1.15 0.00
Urval 2 17.07 16.05 1.10
Vårterminen år 2016 hade Tekniskt basår, termin 2, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 16.39 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

417

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under VT2016 sökte 417 personer till Tekniskt basår, termin 2, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan varav 46 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 16 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 15 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.40 1.20 0.00
Urval 2 16.40 16.30 1.10
Vårterminen år 2015 hade Tekniskt basår, termin 2, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

395

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under VT2015 sökte 395 personer till Tekniskt basår, termin 2, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan varav 34 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 21 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 20 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 16.63 1.10 0.00
Urval 2 15.60 15.09 1.05
Vårterminen år 2014 hade Tekniskt basår, termin 2, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 16.63 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

379

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under VT2014 sökte 379 personer till Tekniskt basår, termin 2, Södertälje vid Kungliga Tekniska högskolan varav 29 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 36 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 31 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Kungliga Tekniska högskolan

Andra utbildningar i Stockholm