Antagningspoäng för Aeronautical Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA stud vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90125

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Aeronautical Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA stud vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

7

Under HT2018 sökte 51 personer till Aeronautical Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA stud vid Linköpings universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping