Antagningspoäng för Affärsjuridik, masterprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90019

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Affärsjuridik, masterprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

205

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

73

Under HT2015 sökte 205 personer till Affärsjuridik, masterprogram vid Linköpings universitet varav 88 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 30 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 73 personer varav 28 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping