Antagningspoäng för Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90020

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

26

Under HT2015 sökte 83 personer till Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram vid Linköpings universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 8 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 8 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping