Antagningspoäng för Affärsjuridiska programmet, masterprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90019

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Affärsjuridiska programmet, masterprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

46

Under HT2018 sökte 123 personer till Affärsjuridiska programmet, masterprogram vid Linköpings universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 17 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 17 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping