Antagningspoäng för Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, masterprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90020

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, masterprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

27

Under HT2018 sökte 64 personer till Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, masterprogram vid Linköpings universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 11 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 11 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping