Antagningspoäng för Applied Ethology and Animal Biology, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90101

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Applied Ethology and Animal Biology, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 33 personer till Applied Ethology and Animal Biology, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and vid Linköpings universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping