Antagningspoäng för Aspirantutbildning - allmän inriktning vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90074

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Aspirantutbildning - allmän inriktning vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 29 personer till Aspirantutbildning - allmän inriktning vid Linköpings universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 1 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 1 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Aspirantutbildning - allmän inriktning vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 22 personer till Aspirantutbildning - allmän inriktning vid Linköpings universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 0 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 0 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping