Antagningspoäng för Aspirantutbildning - allmän inriktning. Kompletterande utbildning för utländska akademiker vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90074

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Aspirantutbildning - allmän inriktning. Kompletterande utbildning för utländska akademiker vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 27 personer till Aspirantutbildning - allmän inriktning. Kompletterande utbildning för utländska akademiker vid Linköpings universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping