Antagningspoäng för Avancerad specialistsjuksköterska kirurgisk vård vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90315

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2015 hade Avancerad specialistsjuksköterska kirurgisk vård vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2015 sökte 26 personer till Avancerad specialistsjuksköterska kirurgisk vård vid Linköpings universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 0 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 0 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping