Antagningspoäng för Biologi, kandidatprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50152

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 16.03 0.95 3.00
Urval 2 16.19 14.82 0.95
För höstterminen år 2016 hade Biologi, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 16.03 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

311

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 311 personer till Biologi, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 23 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 17 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.88 0.75 4.00
Urval 2 12.75 15.75 0.75 4.00
För höstterminen år 2015 hade Biologi, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.88 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

307

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

49

Under HT2015 sökte 307 personer till Biologi, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 16 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 11 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.74 0.85 0.00
Urval 2 16.40 14.15 0.75
För höstterminen år 2014 hade Biologi, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.74 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

324

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

47

Under HT2014 sökte 324 personer till Biologi, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 20 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 17 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping