Antagningspoäng för Biomedical Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA studen vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90102

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Biomedical Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA studen vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2018 sökte 28 personer till Biomedical Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA studen vid Linköpings universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping