Antagningspoäng för Biomedicinsk analytiker, kompletteringsutbildning vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90320

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen VT2016 hade utbildningen Biomedicinsk analytiker, kompletteringsutbildning på Linköpings universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

18

Under VT2016 sökte 0 personer till Biomedicinsk analytiker, kompletteringsutbildning vid Linköpings universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 6 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2015 hade Biomedicinsk analytiker, kompletteringsutbildning vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

11

Under VT2015 sökte 50 personer till Biomedicinsk analytiker, kompletteringsutbildning vid Linköpings universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 4 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 2 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen VT2014 hade utbildningen Biomedicinsk analytiker, kompletteringsutbildning på Linköpings universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

18

Under VT2014 sökte 0 personer till Biomedicinsk analytiker, kompletteringsutbildning vid Linköpings universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 9 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping