Antagningspoäng för Civilingenjör i design och produktutveckling vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50169

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.07 19.23 1.40
Urval 2 19.06 19.23 1.35
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjör i design och produktutveckling på Linköpings universitet 19.07 i urvalsgrupp BI, 19.23 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

897

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 897 personer till Civilingenjör i design och produktutveckling vid Linköpings universitet varav 133 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 47 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 33 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.60 19.66 1.45 0.00
Urval 2 20.60 19.66 1.45
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör i design och produktutveckling vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.60 i urvalsgrupp BI, 19.66 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

932

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

81

Under HT2016 sökte 932 personer till Civilingenjör i design och produktutveckling vid Linköpings universitet varav 142 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 40 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 81 personer varav 34 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 19.90 1.50 0.00
Urval 2 19.50 19.70 1.45 4.00
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i design och produktutveckling vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1057

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 1057 personer till Civilingenjör i design och produktutveckling vid Linköpings universitet varav 140 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 41 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 39 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.52 20.40 1.40
Urval 2 20.52 20.40 1.40
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjör i design och produktutveckling på Linköpings universitet 20.52 i urvalsgrupp BI, 20.40 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1253

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 1253 personer till Civilingenjör i design och produktutveckling vid Linköpings universitet varav 178 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 35 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 30 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping