Antagningspoäng för Civilingenjör i energi - miljö - management vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50177

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.77 18.97 1.40 0.00
Urval 2 18.77 18.97 1.40
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör i energi - miljö - management vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.77 i urvalsgrupp BI, 18.97 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

747

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

73

Under HT2017 sökte 747 personer till Civilingenjör i energi - miljö - management vid Linköpings universitet varav 110 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 40 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 73 personer varav 30 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 17.81 1.35
Urval 2 19.50 17.85 1.35
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör i energi - miljö - management på Linköpings universitet 19.50 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

764

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

72

Under HT2016 sökte 764 personer till Civilingenjör i energi - miljö - management vid Linköpings universitet varav 127 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 42 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 30 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 19.17 1.40 0.00
Urval 2 19.90 19.15 1.40
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i energi - miljö - management vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 19.17 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

798

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

73

Under HT2015 sökte 798 personer till Civilingenjör i energi - miljö - management vid Linköpings universitet varav 131 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 37 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 73 personer varav 32 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.60 19.60 1.40 0.00
Urval 2 20.60 19.60 1.35
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i energi - miljö - management vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.60 i urvalsgrupp BI, 19.60 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

895

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

75

Under HT2014 sökte 895 personer till Civilingenjör i energi - miljö - management vid Linköpings universitet varav 138 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 43 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 45 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping