Antagningspoäng för Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Japanska vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50103

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 18.20
Urval 2 18.20
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Japanska på Linköpings universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 40 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Japanska vid Linköpings universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 5 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 5 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 20.74 1.50
Urval 2 20.74 1.50
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Japanska på Linköpings universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, 20.74 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 40 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Japanska vid Linköpings universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 5 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 18.65 1.25
Urval 2 18.65 1.25
Under terminen HT2015 hade utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Japanska på Linköpings universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, 18.65 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

73

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2015 sökte 73 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Japanska vid Linköpings universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.95
Urval 2 0.95
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Japanska på Linköpings universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

43

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 43 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Japanska vid Linköpings universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping