Antagningspoäng för Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50104

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.49 20.99 1.60
Urval 2 20.73 20.99 1.60
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska på Linköpings universitet 20.49 i urvalsgrupp BI, 20.99 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

127

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 127 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska vid Linköpings universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 7 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.63 20.30 1.65
Urval 2 20.63 20.30 1.65
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska på Linköpings universitet 20.63 i urvalsgrupp BI, 20.30 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

183

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 183 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska vid Linköpings universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.14 19.95 1.60
Urval 2 22.14 19.95 1.60
Under terminen HT2015 hade utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska på Linköpings universitet 22.14 i urvalsgrupp BI, 19.95 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

154

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 154 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska vid Linköpings universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 1.75
Urval 2 21.30 1.70
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska på Linköpings universitet 21.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 165 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell - Spanska vid Linköpings universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping