Antagningspoäng för Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50113

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 12.65 0.85
Urval 2 18.12 12.65 1.05
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle på Linköpings universitet 16.80 i urvalsgrupp BI, 12.65 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

261

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

43

Under HT2016 sökte 261 personer till Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle vid Linköpings universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 37 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 27 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 16.27 0.95 0.00
Urval 2 15.90 17.10 0.95
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 16.27 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

298

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 298 personer till Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle vid Linköpings universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 40 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 27 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.70 1.00 0.00
Urval 2 17.10 14.87 1.00
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

334

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

37

Under HT2014 sökte 334 personer till Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle vid Linköpings universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 34 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 21 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping