Antagningspoäng för Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50108

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 18.70 1.35 0.00
Urval 2 18.44 18.70 1.35
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1380

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

140

Under HT2017 sökte 1380 personer till Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet varav 180 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 147 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 123 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 17.80 1.35 0.00
Urval 2 19.20 17.80 1.35
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1350

Antagna urval 1

183

Antagna urval 2

155

Under HT2016 sökte 1350 personer till Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet varav 157 i första hand. Totalt antogs 183 personer i det första urvalet varav 138 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 155 personer varav 117 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.05 18.44 1.40 0.00
Urval 2 19.05 18.44 1.35
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.05 i urvalsgrupp BI, 18.44 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1474

Antagna urval 1

165

Antagna urval 2

148

Under HT2015 sökte 1474 personer till Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet varav 173 i första hand. Totalt antogs 165 personer i det första urvalet varav 133 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 148 personer varav 122 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 18.71 1.40 0.00
Urval 2 19.70 18.71 1.40
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 18.71 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1573

Antagna urval 1

165

Antagna urval 2

147

Under HT2014 sökte 1573 personer till Civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet varav 180 i första hand. Totalt antogs 165 personer i det första urvalet varav 128 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 147 personer varav 115 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping