Antagningspoäng för Civilingenjör i medieteknik vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50114

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.56 17.80 1.15
Urval 2 16.70 17.80 1.15
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjör i medieteknik på Linköpings universitet 16.56 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

498

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

91

Under HT2017 sökte 498 personer till Civilingenjör i medieteknik vid Linköpings universitet varav 93 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 77 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 91 personer varav 53 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.25 1.15
Urval 2 17.85 17.25 1.15
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör i medieteknik på Linköpings universitet 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.25 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

546

Antagna urval 1

122

Antagna urval 2

90

Under HT2016 sökte 546 personer till Civilingenjör i medieteknik vid Linköpings universitet varav 121 i första hand. Totalt antogs 122 personer i det första urvalet varav 77 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 60 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.20 1.10 0.00
Urval 2 16.60 17.20 1.05
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i medieteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

486

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

90

Under HT2015 sökte 486 personer till Civilingenjör i medieteknik vid Linköpings universitet varav 99 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 68 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 56 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 18.27 1.20 0.00
Urval 2 17.50 18.50 1.10
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i medieteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 18.27 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

522

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

85

Under HT2014 sökte 522 personer till Civilingenjör i medieteknik vid Linköpings universitet varav 102 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 64 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 59 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping