Antagningspoäng för Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50116

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 17.03 1.35 0.00
Urval 2 17.76 17.70 1.30
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 17.03 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

696

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

107

Under HT2017 sökte 696 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet varav 101 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 115 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 107 personer varav 89 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.12 1.35 0.00
Urval 2 18.00 17.26 1.30
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.12 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

695

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

107

Under HT2016 sökte 695 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet varav 94 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 108 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 107 personer varav 92 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.14 1.45 0.00
Urval 2 17.85 18.92 1.45
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.14 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

707

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

107

Under HT2015 sökte 707 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet varav 106 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 100 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 107 personer varav 89 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 18.50 1.40 0.00
Urval 2 19.20 18.50 1.40
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

682

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

108

Under HT2014 sökte 682 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet varav 105 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 102 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 108 personer varav 93 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping