Antagningspoäng för Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Franska vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50117

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.58 1.20
Urval 2 17.24 1.20
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Franska på Linköpings universitet 21.58 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 34 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Franska vid Linköpings universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.73 0.70
Urval 2 1.90
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Franska på Linköpings universitet 21.73 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 22 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Franska vid Linköpings universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 1.10
Urval 2 21.50 1.10
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Franska på Linköpings universitet 21.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 26 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Franska vid Linköpings universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping