Antagningspoäng för Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Japanska vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50166

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 1.55
Urval 2 17.55 1.55
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Japanska på Linköpings universitet i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 24 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Japanska vid Linköpings universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 17.34 1.25
Urval 2 17.34 1.25
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Japanska på Linköpings universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, 17.34 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 27 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Japanska vid Linköpings universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 5 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 1.05
Urval 2 1.05
Under terminen HT2015 hade utbildningen Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Japanska på Linköpings universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 30 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Japanska vid Linköpings universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30
Urval 2 18.30
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Japanska på Linköpings universitet i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 26 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Japanska vid Linköpings universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 6 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping