Antagningspoäng för Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Kinesiska vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50167

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.83 1.80 0.00
Urval 2 17.83 1.80
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Kinesiska vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, 17.83 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 18 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Kinesiska vid Linköpings universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Kinesiska på Linköpings universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2016 sökte 23 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Kinesiska vid Linköpings universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 14.10 0.70
Urval 2 14.10 0.70
Under terminen HT2015 hade utbildningen Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Kinesiska på Linköpings universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, 14.10 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 31 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Kinesiska vid Linköpings universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 5 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 5 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.02 1.10 99.99
Urval 2 1.10 99.99
Höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Kinesiska vid Linköpings universitet antagningspoängen 22.02 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 30 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Kinesiska vid Linköpings universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping