Antagningspoäng för Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Kinesiska vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50167

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.02 1.10 99.99
Urval 2 1.10 99.99
Höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Kinesiska vid Linköpings universitet antagningspoängen 22.02 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 30 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Kinesiska vid Linköpings universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping