Antagningspoäng för Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Tyska vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50119

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 1.30
Urval 2 1.30
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Tyska på Linköpings universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 26 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Tyska vid Linköpings universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.50 1.50
Urval 2 22.50 1.55
Under terminen HT2015 hade utbildningen Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Tyska på Linköpings universitet 22.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 25 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Tyska vid Linköpings universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 1.50
Urval 2 17.40 1.70
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Tyska på Linköpings universitet 18.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 25 personer till Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Tyska vid Linköpings universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping