Antagningspoäng för Datavetenskap, masterprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90138

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Datavetenskap, masterprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

57

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 57 personer till Datavetenskap, masterprogram vid Linköpings universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 19 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 9 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping