Antagningspoäng för Design, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90129

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Design, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 25 personer till Design, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students vid Linköpings universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 45% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping