Antagningspoäng för Ecology and the Environment, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA s vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90108

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ecology and the Environment, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA s vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

7

Under HT2018 sökte 33 personer till Ecology and the Environment, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA s vid Linköpings universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 2 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping