Antagningspoäng för Ettårig kompletteringsutbildning till Biomedicinsk analytikerexamen vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90320

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Ettårig kompletteringsutbildning till Biomedicinsk analytikerexamen vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

43

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

7

Under VT2018 sökte 43 personer till Ettårig kompletteringsutbildning till Biomedicinsk analytikerexamen vid Linköpings universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 4 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping