Antagningspoäng för Folkhögskollärarprogrammet, halvfart vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90209

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Folkhögskollärarprogrammet, halvfart vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

229

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 229 personer till Folkhögskollärarprogrammet, halvfart vid Linköpings universitet varav 146 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 28 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 25 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping