Antagningspoäng för Folkhögskollärarprogrammet, helfart vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90208

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Folkhögskollärarprogrammet, helfart vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

12

Under VT2018 sökte 55 personer till Folkhögskollärarprogrammet, helfart vid Linköpings universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 5 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 4 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping