Antagningspoäng för Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50204

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.98 14.20 0.65 0.00
Urval 2 12.25 13.79 0.65
För höstterminen år 2016 hade Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.98 i urvalsgrupp BI, 14.20 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

488

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

67

Under HT2016 sökte 488 personer till Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 vid Linköpings universitet varav 82 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 26 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 21 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 15.41 0.60 4.00
Urval 2 12.60 12.11 0.20 4.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 15.41 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

534

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

90

Under HT2015 sökte 534 personer till Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 vid Linköpings universitet varav 86 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 34 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 25 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 13.78 0.40 0.00
Urval 2 12.20 13.73 0.20
För höstterminen år 2014 hade Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 13.78 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

425

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 425 personer till Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 vid Linköpings universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 22 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 18 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping