Antagningspoäng för HÖGSKOLANS BASÅR vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50148

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 15.60 1.10 3.50
Urval 2 17.15 15.15 1.10 3.00
För höstterminen år 2016 hade HÖGSKOLANS BASÅR vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

696

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 696 personer till HÖGSKOLANS BASÅR vid Linköpings universitet varav 107 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 29 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 27 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping