Antagningspoäng för Human Resource Management and Development, masterprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90002

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Human Resource Management and Development, masterprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

282

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 282 personer till Human Resource Management and Development, masterprogram vid Linköpings universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 13 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 8 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Human Resource Management and Development, masterprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

254

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 254 personer till Human Resource Management and Development, masterprogram vid Linköpings universitet varav 86 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 22 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 13 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping