Antagningspoäng för Industrial Engineering and Management, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish an vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90124

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Industrial Engineering and Management, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish an vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

15

Under HT2018 sökte 77 personer till Industrial Engineering and Management, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish an vid Linköpings universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 12 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping