Antagningspoäng för Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram - Second admission round mainly for Swed vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90127

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram - Second admission round mainly for Swed vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under HT2018 sökte 34 personer till Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram - Second admission round mainly for Swed vid Linköpings universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping