Antagningspoäng för Internationella civilekonomprogrammet - Spanska vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50011

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.98 17.80 1.10 0.00
Urval 2 17.80 17.80 1.10
För höstterminen år 2017 hade Internationella civilekonomprogrammet - Spanska vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.98 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

269

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

37

Under HT2017 sökte 269 personer till Internationella civilekonomprogrammet - Spanska vid Linköpings universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 20 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 16 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.50 1.05
Urval 2 18.90 18.50 1.05
Under terminen HT2016 hade utbildningen Internationella civilekonomprogrammet - Spanska på Linköpings universitet 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

310

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

39

Under HT2016 sökte 310 personer till Internationella civilekonomprogrammet - Spanska vid Linköpings universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 26 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 16 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 18.94 1.15 0.00
Urval 2 19.20 18.60 1.15
För höstterminen år 2015 hade Internationella civilekonomprogrammet - Spanska vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 18.94 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

303

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

37

Under HT2015 sökte 303 personer till Internationella civilekonomprogrammet - Spanska vid Linköpings universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 17 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 13 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 20.25 1.15
Urval 2 19.45 20.25 1.15
Under terminen HT2014 hade utbildningen Internationella civilekonomprogrammet - Spanska på Linköpings universitet 19.40 i urvalsgrupp BI, 20.25 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

426

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

37

Under HT2014 sökte 426 personer till Internationella civilekonomprogrammet - Spanska vid Linköpings universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 18 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 14 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping