Antagningspoäng för IT och management, masterprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90015

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade IT och management, masterprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

158

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 158 personer till IT och management, masterprogram vid Linköpings universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 29 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 27 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade IT och management, masterprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

168

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 168 personer till IT och management, masterprogram vid Linköpings universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 38 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 35 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping